Haber

Ondokuz Mayıs Üniversitesi en az 500 lise mezunu istihdam edecek! Ofis çalışanı, güvenlik, hemşire

Resmi Gazete’de yer alan duyuruya göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendi gereğince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı birimlerde istihdam edilebilmesi ve giderlerinin özel bütçeden karşılanması için; “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca lisans mezunları için 2022 KPSS(B) küme KPSSP3 puanı (Eczacı personeli hariç), önlisans mezunları için 2022 KPSS(B) küme KPSSP93 puanı, 2022 KPSS(B) küme KPSSP94 puanı orta öğretim mezunları için. Aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli işçi alımı yapılacaktır. Ayrıca sözlü sınav yapılmayacaktır.

MEZUNİYETE KARŞI PERSONEL

Lise mezunu:194 Yardımcı Personel (Temel Bakım, Temizlik Personeli, Şoför, Kalorifer, Bahçe Bakımı, Hemşire), 5 Diğer Sağlık Çalışanı, 2 Teknisyen.

Ön lisans:10 Büro Çalışanı, 50 Savunma ve Güvenlik Görevlisi, 2 Teknisyen, 94 Sağlık Teknisyeni.

Lisans derecesi:15 Ofis Çalışanı, 1 Çocuk Geliştirici, 2 Diyetisyen, 120 Hemşire, 1 Mühendis, 2 Sağlık Fizikçisi, 1 Eczacı, 1 Veteriner Hekim.

OMÜ BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde belirtilen kuralları taşımak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan kararların gizli tutulması kaydıyla, görevini sürekli olarak yapmasına engel olacak bir akıl hastalığına sahip olmamak.

3. Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

4. Görevini kesintisiz olarak yerine getirirken herhangi bir sağlık sorunu yaşamamış olmak.

5. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

6. Tercih edilecek pozisyonun karşısındaki eğitim kademesinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle gerekli nitelikleri taşımak ve belgelemek.

7. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık veya yaşlılık aylığı almamak.

8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Unsurunun (B) bendinde “Hizmet akdi esaslarına aykırılık nedeniyle sözleşmelerinin kurumları tarafından veya tek taraflı olarak feshedilmesi halinde sözleşme süresi içinde, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen istisnalar dışında, fesih tarihinden itibaren sözleşmeyi yenilemezler. Sözleşmenin bitim tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel kadrolarında çalıştırılamazlar.” karara uygun niteliklere sahip olmak.

9. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatta tanımlanan Tehlikeli/Düşük tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde çalışılacak birime göre çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

10. Üniversitemiz bünyesindeki tüm hastanelerde (hastanelerin acil servis, ameliyathane, yoğun bakım, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerin bulunduğu üniteler başta olmak üzere 7/24 kesintisiz hizmet verilmesi gerekliliği nedeniyle) çalıştırılacak işçinin sağlığı maddeler işlenir) gece vardiyasında çalışma planları veya gece vardiyasında çalışma ile. Sosyal veya ailevi durumu bakımından bir engeli bulunmamak.

11. 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik İnceleme ve Arşiv Araştırma Kanunu” ile yeterli sözleşmeye hak kazanan adaylar hakkında yapılacak arşiv araştırması sonucunda olumlu olmak. asıl ve yedek adayların belirlenmesinden sonra yapılacaktır.)

12. Koruma ve Güvenlik Görevi durumları için genel kurallara ek olarak;*

A. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. sayısında yer alan kuralları taşımak,

B. Açık ve kapalı alanlarda tutma ve güvenlik hizmetlerini yürütmesine engel bir hastalığı bulunmamak,

C. Kapalı ve açık alanlarda 7/24 esasına göre vardiyalı çalışma konusunda herhangi bir pürüz olmaması, ç. Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa olmamak,

D. Uzunluğun santimetre cinsinden son iki sayısı ile kilonun ortası arasındaki fark 10’dan fazla, 15’ten az olamaz. (Örneğin 170 cm boyunda olan bir erkek adayın kilosu daha fazla olmamalıdır. 70+10=80 den az, 70-15=55 den az olamaz.)(Örneğin 160 cm boyundaki bayan adayın kilosu 60+10=70 olmalıdır. 60-15 den fazla olmamalıdır. =45.)

13. Eczacı ünvanı için başvuran adayların ibraz ettikleri diploma veya devamsız mezuniyet belgelerinde (aslı veya QR kodlu e-Devlet çıktısı ve transkripti olarak onaylı nüshası) diploma puanının olması zorunludur. Aksi takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Sözleşmeli İşçi Çalıştırma Esasları gereği eczacı statüsü başvurusu yapacak adaylardan KPSS puan kuralı aranmaz. Aday sayısının takım kadro sayısından fazla olması durumunda sıralama mezuniyet notu yüksek olandan başlanarak yapılır. Mezuniyet notu eşit ise mezuniyet tarihi bir önceki olana öncelik verilir. Bu durumda öncelik doğum tarihi ilk olan adaya verilecektir.

14 yaş şartı aranan adaylar için son başvuru tarihi itibariyle 30/05/2023 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak şartı aranacaktır. (30/05/1988 ve sonrasında doğanlar başvurabilir.)

15. Savunma ve Güvenlik Görevlisi statüsünde istihdam edilecek adayların son başvuru tarihi olan 30/05/2023 itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmaları şartı aranacaktır. (30/05/1993 ve sonrasında doğanlar başvurabilir.)

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu Alımı” hizmetinden veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ​​adresinden 16/05/2023 tarihinde yapılabilecektir. -30/05/2023. alınacak.

İLANIN TAM METİNİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu